ALDATICI BİR DIŞ GÖRÜNÜŞ

Sağlam bir öze ve temiz bir ruha sahip olmadıklarından, işleri güçleri kuru bir kabuktan ibaret olan dışlarını süslemek, böylece de başkalarına karşı zahiri bir ahlaka ve aldatıcı bir heybete kavuşmaktır. Kendilerine öyle bir eda ve süs verirler ki herkes onları büyük adam, ideal insan zanneder. Kelli fellidirler. Hele konuşmağa başladıkları zaman kendilerine hayran olmamak, sözlerinin…

Okumaya devam et

İÇİMİZDEKİ ŞEYTANLAR

Şeytan yoktur diyen Müslüman değildir. Şeytan vardır, gerçektir. Şeytanın var olduğu Kur’anla, Sünnetle, icma-i ümmetle sabittir.Şeytan Müslümanın büyük düşmanıdır. İki türlü şeytan vardır: Cinni şeytanlar. Mecazi manada insa şeytanlar. Kur’anda müsriflerin Şeytanın kardeşleri olduğu bildiriliyor. Müslüman kılıklı şeytanlar var mıdır? Olmaz olur mu? Hem de hadsiz hesapsız. Bazı şeytanlar ilahiyatçı vede kendini ben çok büyük…

Okumaya devam et

ALİMLERİN VE DERECELERİ

Burada alimlerin de derece derece olduklarını ifade etmek isterim.(2) Bir kimse alim olur, Fakih olmayabilir.(3) Alim ve Fakih olur, Hakim olmayabilir.(4) Kendisine hikmet verilmemiştir. Bunlarla beraber Faruk olmayabilir.(5) Furkank verilmemiştir. Nihayet ilimde Rasih olmayabilir.(6) Bütün bunlar yalnız çalışmakla, okumakla elde edilmiyen; fakat sakınan takva sahipleri için. Rabbimizin, razi olup sevdiklerine verdiği,yüksek ikram ve lutuflardır. Hitap…

Okumaya devam et

RİYA VE NİFAK İLİŞKİSİ

Bir şeyi olduğundan başka türlü göstermek bakımından nifak ile riya arasında sıkı münasebet vardır. Bununla beraber,her münafık aynı zamanda müraidir,fakat her mürai’nin münafık olması lazım gelmez. Riya,imana muhalifolmayarak yalnız bazı amelde de olabilir. Asıl münafıklık ise akidenin hilafına imanda mükrailiktir(13). Diğer taraftan,kişinin inanç ve ibadet yönünden her an aynı heyecan ve canlılığı göstermesi mümkün değildir….

Okumaya devam et

Ehl-i Sünneti öldürdüler

Tasavvuf Düşmanlığı ve Vehhabilerin Diğer Alameti Farikaları Denilebilir ki tasavvuf düşmanlığında bu güne kadar zuhur etmiş olan muhaliflerin en şiddetlisi Abdülvehhab’dır Zira O bu vadide İbni Teymiyye nin fersah fersah önüne geçmiş ve Suudiler den sağladığı siyasi destekle de hala bütün İslam Dünyası için şia belası gibi ve belki de ondan ziyade bir fitne kaynağı…

Okumaya devam et

üç ayların faziletii

Sual: Üç ayların fazileti nedir? CEVAP RECEB ayı: Dört kıymetli aydan biridir. Bir âyet-i kerime meali: (Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram [hürmet edilen] aylardır.) [Tevbe 36] Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve “Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana…

Okumaya devam et