Mukabele Hakkında En Dogru Bilgiler

Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur’an’ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur’an’dan takip etmesine “mukabele” denirmukabele
Edebiyat terimi olarak mukabele nedir?
Aralarında tezat ve tekabül bulunan şeyleri bir ibarede bulundurma diye tanımlanmıştır.
Mukabele nasıl ortaya çıkmıştır?

Hz. Muhammed’e 610 yılında ilk vahyin gelişiyle başlayan Kur’an’ın indiriliş süreci, 632 yılına kadar, yaklaşık yirmi üç yıl devam etmiştir. Peygamberimizle Cebrail, her yıl ramazan ayında bir araya gelerek, o güne kadar indirilen Kur’an ayetlerini, karşılıklı olarak okurlardı. Önce Cebrail okur Peygamberimiz dilerdi. Daha sonra da Peygamberimiz okur, Cebrail dinlerdi. Bu durum Peygamberimizin vefat ettiği yıl 632 de iki kez tekrarlanmıştır. Böylece Kur’an ayetlerinin unutulmasına meydan verilmemiştir. Peygamberimizin bu davranışını kendilerine örnek alan Müslümanlar, bunu dini bir gelenek olarak günümüze kadar sürdürmüşlerdir.
Mukabele’de Kur’an-ı Kerim okumanın adabı
1- Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek
2- Kur’an’ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak.
3- Kıbleye yönelmek.
4- Allah Teala’nın: “Kur’an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah’a sığın” ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur’an okumaya başlarken euzü çekmek.
5- Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek.
6- Okunan Kur’an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek.
7- Sesi güzelleştirmek ve Kur’an’ı tane tane okumak.
8- Aceleci davranmamak.
9- med kaidelerine uymak.
Sözlükte mukabele hangi anlamlara gelmektedir?
1- Karşı karşıya bulunma, karşılık, karşılama: Biri diğerinin mukabelesindedir.
2- Karşı gelme, karşılık verme, karşı durma, aynen karşı koyma.
3- İki şeyi, mesela müsvedde ile temizini yan yana koyarak veya okuyarak uygunluğuna bakma, tatbik etme, karşılaştırma.
4- Karşı karşıya yapılan zikir ve sema.
5- Camilerde hafızlarla Kur’an’ı açık tutanların karşılıklı Kur’an okumaları.

En doğru bilgiler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir