RİYA VE NİFAK İLİŞKİSİ

Bir şeyi olduğundan başka türlü göstermek bakımından nifak ile riya arasında sıkı münasebet vardır.
Bununla beraber,her münafık aynı zamanda müraidir,fakat her mürai’nin münafık olması lazım gelmez.
Riya,imana muhalifolmayarak yalnız bazı amelde de olabilir. Asıl münafıklık ise akidenin hilafına imanda
mükrailiktir(13).
Diğer taraftan,kişinin inanç ve ibadet yönünden her an aynı heyecan ve canlılığı göstermesi
mümkün değildir.
İçinde bulunan maddi ve manevi şartlara göre insanın manevi hayatı birtakı miniş ve çıkışlarla sahne olabilir.
Bu bakımdan bir mü’minin, iman ve amel yönünden her an aynı zevki duymamamsı onun münafaklıgını
veya riyakarlığını ortaya koymaz. Çünkü muayyen bir çizgi üzerinde daima aynı seyri devam ettirebilmek
insanın ruhu için son derece güçtür. Bu konuda HANAZALA (R.A) dan nakledilen bir hadis-i şerif, oldukça
enteresandır.Haznala (R.A.) şöyle anlatıyor :
_ Biz Rasülullah’ın huzurunda bulunuyorduk. bize cennet ve cehennemden bahsettiler.
O derece anlatılar ki ; adeta cennet ile cehennem gözle görülüyor gibiydi.
Ben bir ara kalkıp eve gittim. Çoluk çocugumla gülüp eğlenmeye başladım.
Bu sırada Resulullah’ın huzurundaki manevi vecd halimi hatırladım.
Allah rasülüne gitmek üzere derhal evden dışarı fırladım. Yolda Ebü Bekr Sıddık ile karşılaştım.
Kendisine:
_ Ya Ebü Bekr! Hanzala münafık oldu , dedim. Ebü Bekr şaşırarak:
_ Hayrola! Ne oldu ? deyince, ben de :
_ Biz Rasülullah’ın huzurunda bulunuyorduk. Bize cennet ve cehennemden bahsettiler.
Öyle ki ; cennet ve cehennemi gözlerimizle görüyor gibiydik. Bir aralar kalkıp eve gittim.
Rasülullah’ın yanındaki hali unutup çoluk çoçuğumla gülüp oynamaya başladım,dedim.
Bunun üzerine Ebü Bekr Sıddik:
_ Biz de senin gibi yapıyoruz, başka türlü değil,dedi. Hanzala (R.A.) devam ederek diyor ki:
_ Sonra Rasülullah’ın yanına vardım ve vaziyeti aynen anlattım. Buyurdular ki :
_ Ya Hanzala! eğer siz evlerinizde de benim huzurumda iken yaşamış olduğunuz hali yaşayıp
o manevi zevki aynen duyabilseydiniz; muhakkak ki melekler, yatağınızda yatarken, yolda
giderken dahi sizinle musafaha ederlerdi. Ya Hanzala! Bu vecd hali, devamlı değil ancak
zaman zaman olur (14).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir